R.O.D. Szarotka
Ogródki działkowe ROD Szarotka Kikół Jezioro kikolskie Ogrody

PRZYPOMNIENIE!!!

Zarząd ROD "Szarotka" w Kikole PRZYPOMINA, że termin wnoszenia opłat ogrodowych za rok 2023 minął dnia 30 czerwca. Działkowiczów, którzy jeszcze nie wywiązali się z tego obowiązku w terminie i zalegają z płatnościami prosimy o niezwłoczne ich uregulowanie. Informujemy, iż w miesiącu wrześniu zostaną naliczone odsetki za zwłokę.

Opłat można dokonać w biurze ogrodu w każą sobotę i niedzielę w godzinach 1000 - 1200 lub na konto bankowe (w opisie prosimy podać numer działki i rodzaj opłaty):

KBS w Aleksandrowie Kujawskim oddział Kikół

89953700000040079620000001

DZIĘKUJEMY


OPŁATY ZA DZIAŁKĘ W  2023 r

Zarząd ROD "Szarotka" w Kikole informuje, że zgodnie z podjętymi uchwałami Walnego Zebrania Sprawozdawczego z dnia 29 kwietnia 2023 roku opłaty ogrodowe kształtują się następująco.

- opłata ogrodowa -  0,90zł od m2 posiadanej działki

- składka członkowska - 6,00 zł od działki

- opłata wodna - 2,37 zł od działki

- opłata energetyczna - 18,65 zł od działki

- opłata za wywóz śmieci - 75,00 zł od działki

- opłata inwestycyjna - 50,00 od działki.

 

Przykładowa opłata za działkę o powierzchni 500m2 z podłączeniem do sieci wodnej oraz energetycznej wynosi 602,02 zł.

                Wpłat można dokonywać u skarbnika lub na konto

89 9537 0000 0040 0796 2000 0001

 


Albumy w galerii

Działki w budowie
Od działkowiczów - 2014
Wiata 2013
Rok 2012
Zdjęcia działkowiczów
Rośliny na działkach
Działki
POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW
Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego
im. "SZAROTKA"
87-620 Kikół
tel. 660 197 607
kontakt@szarotka-kikol.eu