R.O.D. Szarotka
Ogródki działkowe ROD Szarotka Kikół Jezioro kikolskie Ogrody

 OPŁATY ZA DZIAŁKĘ W  2024 r

Zarząd ROD "Szarotka" w Kikole informuje, że zgodnie z podjętymi uchwałami Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego z dnia 27 kwietnia 2024 roku opłaty ogrodowe kształtują się następująco:

- opłata ogrodowa -  1,10zł od m2 posiadanej działki

- składka członkowska - 6,00 zł od działki

- opłata wodna - 7,26 zł od działki

- opłata za wywóz śmieci - 120,00 zł od działki

Przykładowa opłata za działkę o powierzchni 500m2 z podłączeniem do sieci wodnej wynosi 683,26 zł.

 Wpłat można dokonywać u skarbnika lub na konto bankowe nr:

89 9537 0000 0040 0796 2000 0001

                                                              

                                                                               

Albumy w galerii

Działki w budowie
Od działkowiczów - 2014
Wiata 2013
Rok 2012
Zdjęcia działkowiczów
Rośliny na działkach
Działki
POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW
Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego
im. "SZAROTKA"
87-620 Kikół
tel. 660 197 607
kontakt@szarotka-kikol.eu