R.O.D. Szarotka
Ogródki działkowe ROD Szarotka Kikół Jezioro kikolskie Ogrody

OGŁOSZENIE!!!

W dniach 5-6 listopada 2022r. w godzinach 1000 - 1300 odbędzie się odczytanie wszystkich liczników poboru energii elektrycznej natomiast odczytanie wodomierzy na naszych ogródkach działkowych odbędzie się w dniach 19-20 listopada. Prosimy o niezawodne przybycie na działkę w celu udostępnienia instalacji. Po tym terminie wyłączona zostanie również woda.


Opłaty ogrodowe w 2022r.

Zarząd ROD "SZAROTKA" w Kikole informuje, że zgodnie podjętymi przez Walne Zebranie uchwałami w 2022 roku obowiązują następujące wysokości opłat ogrodowych:

1.Składka członkowska (od działki) - 6,00 zł.

2.Opłata ogrodowa (uchwała nr 4/2022) - 0,80zł za 1m2      (przykładowo działka 500m2 - 400,00zł).

3.Opłata energetyczna (uchwała nr 5/2022) - 17,29zł od      działki

4.Opłata wodna (uchwała nr 6/2022 - 4,38zł od działki.

3.Opłata na wywóz śmieci (uchwała nr 7/2022) - 65.00zł od      działki.

4.Partycypacja finansowa członków na realizację inwestycji     (uchwała nr 8/2022) - 50,00zł od działki. 

Przykładowo za działkę o powierzchni 500m2 opłaty ogrodowe w 2022 roku zgodnie z podjętymi uchwałami walnego zebrania członków wynoszą łącznie 542,67 zł.

Opłaty z opisem - "opłata ogrodowa 2022" oraz z podaniem nazwiska i imienia właściciela działki oraz numeru działki prosimy dokonywać do dnia 30 czerwca 2022 roku, na numer konta 

89 9537 0000 0040 0796 2000 0001 

w Kujawskim Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim oddz. w Kikole lub w biurze ogrodu w każdą sobotę w godz. 1100-1300


Albumy w galerii

Działki w budowie
Od działkowiczów - 2014
Wiata 2013
Rok 2012
Zdjęcia działkowiczów
Rośliny na działkach
Działki
POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW
Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego
im. "SZAROTKA"
87-620 Kikół
tel. 660 197 607
kontakt@szarotka-kikol.eu